Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy jest dedykowany dla osób fizycznych, którzy nie posiadają rachunku płatniczego w walucie polskiej.

Podstawowy Rachunek Płatniczy można otworzyć wyłącznie w placówkach naszego Banku.

Brak możliwości otwarcia wspólnego rachunku płatniczego.

Brak możliwości skorzystania z kredytu w rachunku płatniczym.

Brak możliwości płacenia kartą debetową w kraju nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Lichtenstein)

Brak możliwości wykonania polecenia przelewu do kraju nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Brak możliwości dodania karty do aplikacji Planet Pay HCE wallet (usługa HCE)

Informacje dodatkowe:

Bezpłatne są:

  • prowadzenie rachunku
  • 5 krajowych transakcji w miesiącu (polecenia przelewu, w tym zlecenia stałe)
  • wpłaty i wypłaty gotówki w placówkach banku
  • wpłaty gotówki we wpłatomatach należących do Banku
  • wypłaty gotówki w bankomatach Grupy BPS - lista bankomatów dostępna jest tutaj: "https://www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty"
  • wydanie i obsługa karty debetowej

Płatne są:

  • krajowe transakcje płatnicze (polecenia przelewu, w tym zlecenia stałe) - po przekroczeniu 5 w miesiącu
  • polecenie przelewu: przelew SORBNET, polecenie przelewu SEPA
  • wypłaty gotówki w bankomatach innych niż w bankomatach Grupy BPS w Polsce - po przekroczeniu 5 w miesiącu
  • wypłaty gotówki w bankomatach w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Kursy średnie NBP
2019-09-16
EUR 4,3262 -0,31%
GBP 4,8609 -0,20%
USD 3,9116 -0,01%
CHF 3,9500 -0,27%
WIBID
2019-09-16
WIBID 3M 1.52 %
WIBOR
2019-09-16
WIBOR 1M 1.64 %
WIBOR 3M 1.72 %
WIBOR 6M 1.79 %

Administratorem stawek WIBID i WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie.Stawki WIBOR są publikowane m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior