Kredyt remontowy

Nie pobieramy opłat za za rozpatrzenie wniosku, za dostępność kredytu, za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu !!!

Kredyt

Przeznaczenie kredytu:

sfinansowanie wydatków związanych z remontem lub modernizacją wszystkiego co wymaga naprawienia, udoskonalenia, usprawnienia.

Podstawowe informacje:

  • bez prowizji: za rozpatrzenie wniosku, za dostępność kredytu oraz za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu;
  • bez konieczności udokumentowania poniesionych wydatków;
  • proste i przejrzyste warunki kredytowania;
  • minimum formalności;
  • spłata: w ratach równych lub malejących
  • okres kredytowania: do 60 miesięcy
  • zabezpieczenie: dogodne formy uzgodnione z Bankiem, nie ma konieczności ustanawiania hipoteki na nieruchomości
  • kwota kredytu: nie może przekroczyć 24-krotnych dochodów netto Kredytobiorcy ustalonych w oparciu o średniomiesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy i nie może niższsza niż 1000,- zł.
  • oprocentowanie: zmienne w skali roku wynoszące: stopa referencyjna NPB + marża 7,10 p.p.
  • prowizja za udzielenie kredytu już od 2,50% (min. 50,00zł)

RRSO dla kredytu REMONTOWEGO, w którym całkowita kwota kredytu to 20 952,38 zł przy oprocentowaniu zmiennym 7,20% w skali roku (tj. stopa referencyjne NBP wynosząca aktualnie 0,10% + marża Banku 7,10%) i okresie kredytowania 60 miesięcy, wynosi 9,172705%. Kredyt płatny jest w 58 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 423,00 zł oraz 1 rata w wysokości 419,17 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 4 824,60 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 4 000,79 zł, prowizja w wysokości 2,50% od kwoty udzielonego kredytu tj. 523,81 zł, koszt prowadzenia rachunku ROR w okresie kredytowania 300,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 25 776,98 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej NBP, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu REMONTOWEGO na dzień 29 maja 2020 r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

Do pobrania:


Kursy średnie NBP
2021-07-23
EUR 4,5747 -0,06%
GBP 5,3349 +0,12%
USD 3,8851 +0,13%
CHF 4,2208 -0,17%
WIBID
2021-07-23
WIBID 3M 0,01%
WIBOR
2021-07-23
WIBOR 1M 0,18%
WIBOR 3M 0,21%
WIBOR 6M 0,25%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior