Informacje o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG).

Aktualnie gwarantowana jest w całości kwota depozytów nie przekraczająca równowartości w złotych 100.000 euro.

Ochronie podlegają wierzytelności złotowe i walutowe:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych
  • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.

Szczegółowe informacje na stronie www.bfg.pl

Pobierz Arkusz informacyjny dla Deponentów


Kursy średnie NBP
2018-03-20
EUR 4,2242 +0,16%
GBP 4,8114 +0,28%
USD 3,4296 -0,13%
CHF 3,6035 +0,07%

Warning: fopen(http://cw.money.pl/depozyty.html): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 502 Bad Gateway in /extra.php on line 53
WIBID
WIBID 3M
WIBOR
WIBOR 1M
WIBOR 3M
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior