Bankowość internetowa

Informacje ogólne:

Jeśli chcesz korzystać ze swojego rachunku przez Internet przyjdź do Banku i aktywuj usługę Systemu Bankowości Internetowej SBI-DETAL dzięki której m.in.:

  • sprawdzisz saldo i historię swoich rachunków
  • dokonasz przelewu
  • zdefiniujesz zlecenia stałe
  • założysz lokatę
  • doładujesz telefon komórkowy

Dla bardziej wymagających Klientów oferujemy SBI-CORPO. Jest to rozszerzona wersja bankowości internetowej umożliwiająca dodatkowo:

  • wieloosobowe potwierdzanie składanych dyspozycji
  • import przelewów z systemów zewnętrznych

oraz szereg innych funkcji.

Zakres świadczonych usług w ramach SBI-DETAL i SBI-CORPO

Aktywacja usługi wymaga podpisania z Bankiem umowy o świadczenie usług bankowości internetowej.

Podstawowe opłaty:

Aktywacja usługi:
Aktywacja użytkownika SBI-DETAL 0zł
wydanie na wniosek Posiadacza rachunku dodatkowo token (SBI-DETAL) 140zł
W ilości niezbędnej do składania dyspozycji - SBI-CORPO bez opłat
Za każdą następną aktywację - SBI-CORPO 250zł

Pozostałe opłaty:
Miesięczna opłata za korzystanie z SBI 6zł
Opłata za przelew na rachunek prowadzony przez nasz BS bez opłat
Opłata za przelew na rachunek prowadzony w innym banku 1,70zł
Opłata za przelew na rachunek ZUS, US 1,70zł

Kursy średnie NBP
2018-07-20
EUR 4,3275 +0,28%
GBP 4,8376 +0,06%
USD 3,7170 +0,02%
CHF 3,7199 +0,21%
WIBID
2018-07-19
WIBID 3M 1,50 +0,00%
WIBOR
2018-07-19
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
WIBOR 3M 1,70 +0,00%
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior