Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy

Konto karta bi

Załóż u nas ror a kartę płatniczą i dostępy do bankowości internetowej dostaniesz "od ręki"

podczas jednej wizyty w BS, na podstawie dowodu osobistego

Posiadaczem rachunku ror może być:

 • osoba fizyczna deklarująca stałe wpływy (może ona również ustanowić pełnomocników uprawnionych do dysponowania rachunkiem lub otworzyć rachunek wspólnie ze współmałżonkiem)
 • emeryt, rencista

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku:

 • dowód osobisty
 • w przypadku emerytów i rencistów - ostatnia decyzja lub orzeczenie o przyznaniu świadczenia

Podstawowe opłaty:

Opłaty związane z obsługą rachunku ror
założenie rachunku bez opłat
prowadzenie rachunku zarówno w formie tradycyjnej jak i z dostępem przez internet 5zł / miesiąc
uruchomienie dostępu do bankowości internetowej dla pierwszego użytkownika bez opłat
wydanie pierwszej karty "niespersonalizowanej" 10zł
wydanie pierwszej karty VISA Classic Debetowa bez opłat
wznowienie karty VISA Classic Debetowa 30zł
miesięczny wyciąg z rachunku odbierany osobiście w placówce Banku bez opłat
wpłaty i wypłaty gotówkowe bez opłat
usługa TeleSaldo - telefoniczna informacja o saldzie rachunku bez opłat
usługa SMS - powiadamianie SMS-em o stanie środków na rachunku po każdej zmianie salda 3zł / miesiąc

Opłaty związane z przelewami
  przez internet w placówce banku
przelew na rachunek prowadzony przez nasz bank bez opłat 1zł
przelew na rachunek w innym banku 1zł 2zł
przelew ZUS, US 1zł 3zł
przelew realizowany w ramach zlecenia stałego:
na rachunek prowadzony przez nasz bank
na rachunek w innym banku

bez opłat
1zł

2zł
2zł
opłata za polecenie zapłaty 1zł

Korzyści z posiadania rachunku:

 • możliwość skorzystania z debetu w rachunku - nie wcześniej jednak niż na 14 dni przed datą wpływu comiesięcznej wpłaty, w wysokości do 25% kwoty przekazanej na rachunek w miesiącu poprzedzającym (istnieje również możliwość negocjacji wysokości kwoty debetu)
 • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w rachunku bez poręczycieli
 • bankowość internetowa umożliwiająca dostęp do środków 24h/dobę
 • możliwość telefonicznego sprawdzenia stanu konta przez 24h/dobę oraz pobrania listy ostatnich operacji faxem dzięki usłudze TeleSaldo
 • powiadamianie SMS-em o stanie środków na rachunku po każdej zmianie salda
 • łatwy dostęp do środków na rachunku za pomocą karty płatniczej, wypłata gotówki bez prowizji z ponad 4700 bankomatów na terenie całej Polski
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach oraz koncie oszczędnościowym Efekt
 • środki gromadzone na rachunku są bezpieczne - Bank nasz posiada gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Kursy średnie NBP
2018-07-20
EUR 4,3275 +0,28%
GBP 4,8376 +0,06%
USD 3,7170 +0,02%
CHF 3,7199 +0,21%
WIBID
2018-07-19
WIBID 3M 1,50 +0,00%
WIBOR
2018-07-19
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
WIBOR 3M 1,70 +0,00%
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior