Kredyt remontowy

Nie pobieramy opłat za za rozpatrzenie wniosku, za dostępność kredytu, za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu !!!

Kredyt

Przeznaczenie kredytu:

sfinansowanie wydatków związanych z remontem lub modernizacją wszystkiego co wymaga naprawienia, udoskonalenia, usprawnienia.

Podstawowe informacje:

  • bez prowizji: za rozpatrzenie wniosku, za dostępność kredytu oraz za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu;
  • bez konieczności udokumentowania poniesionych wydatków;
  • proste i przejrzyste warunki kredytowania;
  • minimum formalności;
  • spłata: w ratach równych lub malejących
  • okres kredytowania: do 60 miesięcy
  • zabezpieczenie: dogodne formy uzgodnione z Bankiem, nie ma konieczności ustanawiania hipoteki na nieruchomości
  • kwota kredytu: nie może przekroczyć 24-krotnych dochodów netto Kredytobiorcy ustalonych w oparciu o średniomiesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy i nie może niższsza niż 1000,- zł.
  • oprocentowanie: zmienne w skali roku wynoszące: stopa referencyjna NPB + marża 7,80 p.p.
  • prowizja za udzielenie kredytu już od 2,50% (min. 50,00zł)

RRSOK dla kredytu remontowego , w którym całkowita kwota kredytu to 12 900,00 zł przy oprocentowaniu zmiennym 9,30% w skali roku (tj. stopa referencyjna NBP wynosząca aktualnie 1,50% + marża Banku 7,80%) i okresie kredytowania 60 miesięcy, wynosi 10,884176%.
Kredyt płatny jest w 58 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 275,00 oraz 1 rata w wysokości 279,21 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi 3 669,71zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 3 347,21 zł, prowizja w wysokości 2,50 % kwoty udzielonego kredytu tj. 322,50 zł.
Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 16 569,71zł. pod warunkiem, że oprocentowanie kredytu lub inne koszty składające się na wysokość raty kredytu w całym okresie kredytowania nie ulegną zmianie.
Informacja podana wg stanu na 02.05.2016r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.


Kursy średnie NBP
2018-01-18
EUR 4,1663 -0,18%
GBP 4,7216 +0,35%
USD 3,4108 -0,00%
CHF 3,5471 +0,21%
WIBID
2018-01-17
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR
2018-01-17
WIBOR 1M 1,65 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior