Logowanie

Zawsze stosuj się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z SBI opisanych pod zakładką bezpieczeństwo oraz w materiałach o bezpieczeństwie

Hasło do SBI - DETAL i SBI - CORPO musi zawierać od 4 do 8 dowolnych znaków

2018.12.07

Aktualizacja wersji i zmiany w funkcjonalności bankowości internetowej w dniu 06.12.2018

Szanowni Państwo,
W nowej wersji bankowości internetowej, która została zainstalowana 06.12.2018 zostały wprowadzone istotne zmiany w funkcjonalności i wyglądzie miniaplikacji. W załączniku zestawienie i opis zmian.

2018.11.29

Aktualizacja wersji bankowości internetowej - korekta terminu

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że aktualizacja wersji bankowości internetowej na razie została wstrzymana. O nowym terminie instalacji poinformujemy w osobnej wiadomości.

2018.11.28

Aktualizacja wersji i zmiany w funkcjonalności bankowości internetowej w dniu 28.11.2018

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w godzinach nocnych od 22:00 dnia 28.11.2018 do 00:00 dnia 29.11.2018 planujemy przerwę techniczną związaną z instalacją nowej wersji aplikacji bankowości internetowej. Przerwa może ulec skróceniu. W nowej wersji, która zostanie zainstalowana zostaną wprowadzone istotne zmiany w funkcjonalności i wyglądzie miniaplikacji. W załączniku zestawienie i opis zmian.

2018.10.29

Tokeny tracące ważność 31/10/2018

Szanowni Państwo,
Prosimy o sprawdzenie ważności tokenów używanych do logowania w bankowości internetowej - data ważności tokena podana jest na jego odwrocie. Jeśli jest to 31/10/2018 już teraz zapraszamy Państwa do placówek banku prowadzących rachunek z aktualnie używanym tokenem po nowe środki dostępu (od dnia 31.10.2018 tokeny te przestaną działać, co oznacza brak możliwości logowania się do bankowości internetowej). Wymiana dotychczas używanych środków dostępu oraz zmiana w zakresie autoryzacji operacji w systemie bankowości internetowej na nowe nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami.

Przy nowych środkach dostępu do logowania używane będzie hasło maskowalne, a do autoryzacji operacji kod otrzymany SMS-em na podany we wniosku nr telefonu komórkowego, zawierający w swej treści szczegółowe dane zatwierdzanej operacji. Tokeny zatem nie będą już Państwu potrzebne.

Ze względu na fakt, że nowe formy logowania i autoryzacji operacji charakteryzują się większą wygodą i bezpieczeństwem zapraszamy również posiadaczy tokenów z inną datą ważności po ich bezpłatną wymianę w placówkach banku prowadzących rachunek.

Odblokowanie dostępu do SBI

2018.10.18

Uwaga !!! od 18.10.2018 nowy numer telefonu do odblokowania/zablokowania dostępu do bankowości internetowej

Dyspozycje odblokowania/zablokowania dostępu do bankowości internetowej przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu pod całodobowym numerem telefonu:

od dnia 18.10.2018 42 644 64 44

Podczas rozmowy z konsultantem konieczne będzie podanie identyfikatora i hasła obsługi telefonicznej otrzymanych w bezpiecznej kopercie razem z danymi do pierwszego logowania.

Pamiętaj, bez znajomości hasła obsługi telefonicznej odblokowanie/zablokowanie dostępu pod całodobowym numerem telefonu będzie niemożliwe.

W przypadku dyspozycji odblokowania - na wskazany numer klienta wysłany zostanie SMS zawierający hasło startowe, które musi zostać zmienione przy kolejnym logowaniu. Po odblokowaniu postępujemy tak jak podczas pierwszego logowania.

2018.08.13

NOWE ZAGROŻENIE - KRADZIEŻ ŚRODKÓW Z RACHUNKU „NA KARTĘ SIM”

Ostrzegamy, iż w ostatnim czasie nasiliły się ataki na konta bankowości internetowej z wykorzystaniem duplikatu kart SIM.

Schemat działania przestępców jest następujący:

W celu dokonania ww. ataku przestępcy początkowo zbierają informacje o ofierze (np. z serwisów społecznościowych). Następnie za pomocą złośliwego oprogramowania wykradają login i hasło do bankowości internetowej ofiary. Po zalogowaniu uzyskują dostęp do innych wrażliwych danych, m.in. do numeru telefonu.

Dzięki sfałszowanemu lub tzw. kolekcjonerskiemu dowodowi osobistemu z danymi ofiary, wyrabiają u operatora duplikat karty SIM (np. kłamiąc, że zgubili telefon), a stara karta zostaje zablokowana. W ten sposób przestępcy uzyskują dostęp do numeru telefonu ofiary i kodów służących do potwierdzania przelewów, jakie na ten numer SMS-em wysyła bank.

Następnie środki na rachunku zostają przelane na inne rachunki i wypłacone w gotówce lub przetransferowane na giełdę kryptowalut.

Działania zaradcze:

Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunkach klientów przypominamy o konieczności stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu tj.:

  • nie należy pobierać programów z nieznanych źródeł;
  • nie należy klikać w każdy link z wiadomości e-mail;
  • nie należy podawać zbyt wielu danych o sobie na serwisach społecznościowych;
  • należy posiadać aktualne oprogramowanie antywirusowe.

W przypadku gdy zauważą Państwo nieprawidłowe działania bankowości internetowej lub karty SIM, prosimy o natychmiastowe zablokowanie dostępu do bankowości internetowej oraz potwierdzenie w banku ostatnio wykonanych transakcji.

2017.08.21

Tokeny tracące ważność 31/08/2017

Szanowni Państwo,
Prosimy o sprawdzenie ważności tokenów używanych do logowania w bankowości internetowej - data ważności tokena podana jest na jego odwrocie. Jeśli jest to 31/08/2017 już teraz zapraszamy Państwa do placówek banku prowadzących rachunek z aktualnie używanym tokenem po nowe środki dostępu (od dnia 31.08.2017 tokeny te przestaną działać, co oznacza brak możliwości logowania się do bankowości internetowej). Wymiana dotychczas używanych środków dostępu oraz zmiana w zakresie autoryzacji operacji w systemie bankowości internetowej na nowe nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami.

Przy nowych środkach dostępu do logowania używane będzie hasło maskowalne, a do autoryzacji operacji kod otrzymany SMS-em na podany we wniosku nr telefonu komórkowego, zawierający w swej treści szczegółowe dane zatwierdzanej operacji. Tokeny zatem nie będą już Państwu potrzebne.

Ze względu na fakt, że nowe formy logowania i autoryzacji operacji charakteryzują się większą wygodą i bezpieczeństwem zapraszamy również posiadaczy tokenów z inną datą ważności po ich bezpłatną wymianę w placówkach banku prowadzących rachunek.

2017.05.11

Nowe funkcjonalności w bankowości internetowej SBI-DETAL

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że dla Państwa wygody wprowadziliśmy możliwość autoryzowania wielu przelewów jednym podpisem (SMS-em lub wskazaniem tokena). Po wypełnieniu danych przelewu klikamy przycisk z ikoną koszyka (DODAJ).
Zlecenia dodane do koszyka wyświetlamy klikając na symbol koszyka w prawym górnym rogu. Po zaznaczeniu wybranych lub wszystkich zleceń możemy je zbiorczo zaakceptować. Do jednego koszyka możemy wprowadzić maksymalnie 50 przelewów. Dodatkowo, jeśli w ciągu 14 dni nie zaakceptujemy zlecenia dodanego do koszyka zostanie ono automatycznie usunięte. Film instruktażowy dostępny jest pod adresem http://kontojakchcesz.asseco.com.


Drugą nowością są odbiorcy zaufani. Jeśli często wykonują Państwo przelewy dla danego odbiorcy (np. rachunki za gaz, prąd) mogą Państwo oznaczyć taki rachunek jako "Zaufany". W efekcie wszystkie przelewy do kwoty 300zł złożone na rachunek "Zaufany" nie będą wymagały autoryzacji (SMS-em czy tokenem). Oznaczenia istniejących odbiorców jako zaufanych dokonujemy w opcji Przelewy->Lista szablonów-> Edytuj (po wybraniu określonego odbiorcy).Następnie zaznaczmy checkbox przy napisie "Zaufany".

2017.03.21

Akceptacja paczek w bankowości internetowej SBI-Corpo

Szanowni Państwo, od dnia 21.03.2017 w bankowości internetowej Corpo wprowadzone zostało nowe uprawnienie "Akceptacja paczek". Aby móc zaakceptować paczkę zleceń należy najpierw zaznaczyć w/w uprawnienie dla danego użytkownika w Menu Konfiguracja- Uprawnienia użytkowników -> Sekcja przelewy - Akceptacja paczek.
Dodatkowo wprowadzony został nowy rodzaj przelewu - Nowy przelew własny - umożliwia złożenie przelewu pomiędzy rachunkami klienta bez konieczności wcześniejszego dopisania kontrahenta lub wpisywania danych odbiorcy.

2017.03.09

Problemy z obsługą javy w bankowości internetowej CORPO poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox w wersji 52

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 08.03.2017 producent udostępnił nową wersję 52 przeglądarki FireFox, w której została ograniczona możliwość uruchomienia apletów wymagających wtyczki Javy. Funkcjonalność ta jest (domyślnie) wyłączona, jednak producent umożliwił jej włączenie. W dokumencie Uruchomienie javy dla FireFox 52 przedstawiamy sposób w jaki można odblokować wtyczkę.

2017.03.01

Ostrzeżenie przed nowym rodzajem ataku w bankowości internetowej przez Facebook

Szanowni Państwo,

Ostrzegamy przed nowym scenariuszem oszustw z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Atakujący w pierwszej kolejności przejmuje cudze konto na Facebooku. Następnie loguje się na nie i wysyła do znajomych użytkownika prywatną wiadomość z prośbą o drobne wsparcie finansowe (wyjaśniając, że do dokonania płatności zabrakło mu kilku złotych i prosi „znajomego” o wsparcie). Następnie osoba podszywająca się przesyła potencjalnej ofierze link do dokonania płatności internetowej za pośrednictwem jednego z serwisów płatności natychmiastowych (np. BlueCash, Przelewy24, Dotpay, itp.) a w rzeczywistości jest to link do fałszywej strony pośrednika, umieszczonej na kontrolowanym przez oszusta serwerze. Gdy ofiara wybiera na stronie „płatności” swój bank, zostaje przekierowana na fałszywą stronę do logowania do banku. Podanie w tym miejscu danych do logowania umożliwia oszustowi przejęcie ich i zalogowanie się przy ich użyciu w prawdziwym serwisie internetowym banku. W kolejnym kroku następuje wyłudzenie kodu autoryzacyjnego, który może być wykorzystany do kradzieży środków.

W związku z powyższym zalecamy stosowanie się do poniższych zasad:
- zawsze sprawdzaj adres strony, zieloną kłódkę oraz obecność instytucji dla której został wystawiony certyfikat (certyfikat wystawiony dla Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze i adresu bskamgora.cbp.cui.pl przez firmę Unizeto Technologies S.A. - Certum Trusted Network CA),
- w trakcie logowania do aplikacji nigdy nie są wymagane kody sms, dlatego nigdy nie podawaj ich na tym etapie.
- zawsze czytaj treść komunikatu SMS zawierającego kod autoryzacyjny (można zweryfikować kwotę, numer rachunku i nazwę odbiorcy).

Najbardziej skutecznym sposobem zabezpieczenia przed atakami przeprowadzanymi z innej stacji jest narzędzie filtrowania adresu IP, które jest dostępne w bankowości internetowej. Szczegółowa instrukcja korzystania z narzędzia umieszczona jest tutaj

2017.02.21

Zmiana w bankowości internetowej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w trosce o dalsze utrzymanie obecnie najwyższego ratingu A+ (testy Qalys SSL Labs – ssllabs.com) dla kluczy szyfrujących SSL w CUI, wprowadzono zmiany:

1.Data wprowadzenia zmiany: 17.02.2017
2.Zakres zmian:
a.Rezygnacja z łańcucha szyfrowania DES.
b.Wprowadzenie łańcucha szyfrowania AES

Starsze (nie wspierane już) przeglądarki internetowe obsługują jedynie łańcuchy szyfrowania zawierające algorytm DES. Zatem korzystanie z bankowości elektronicznej np. w przeglądarce Internet Explorer (IE) 8 dla Windows XP nie jest już możliwe.

Informujemy, że system Windows XP nie jest wspierany przez producenta. Nie zalecamy zatem wykorzystywania Windows XP do pracy w bankowości elektronicznej, nawet przy korzystaniu z przeglądarek innych niż IE 8, tj. np. Firefox, GG Chrome, w których obsługa łańcuchów szyfrowania AES jest możliwa.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia, jednakże z uwagi na utrzymanie poziomu bezpieczeństwa - zastosowane rozwiązania były niezbędne.

2016.11.24

Zmiany w bankowości internetowej oraz tokeny tracące ważność 30/11/2016

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że dla Państwa wygody uruchomiliśmy nowy, elastyczny i przyjazny dla użytkownika system bankowości internetowej. Bez względu na urządzenie, z którego się logujemy (smartfon, tablet, laptop, komputer) system jest obsługiwany identycznie. Możecie Państwo sami decydować jakie miniaplikacje (rachunki, przelewy, kredyty, lokaty, doładowania i inne ) widoczne będą w systemie. Już od 1 grudnia 2016 w obecnej bankowości internetowej pojawi się przycisk nad menu kierujący do serwisu nowej bankowości internetowej. Zachęcamy do logowania (środki dostępu pozostają bez zmian).

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z filmami instruktażowymi z obsługi poszczególnych aplikacji w ramach systemu bankowości internetowej pod adresem kontojakchcesz.asseco.com. Dzięki tej krótkiej formie prezentacji, będzie Państwu łatwiej i szybciej zorientować się w prostych mechanizmach zarządzania widokami swojego pulpitu. Nowy i obecny system bankowości internetowej będą funkcjonowały równolegle do dnia 28.02.2017. Po tym terminie obecna bankowość internetowa zostanie wyłączona.

Dodatkowo, w celu w celu zwiększenia wygody i bezpieczeństwa wprowadziliśmy nowe formy logowania i autoryzacji operacji. Do logowania używane będzie hasło maskowalne, a do autoryzacji operacji kod otrzymany SMS-em na podany we wniosku nr tel. komórkowego , zawierający w swej treści szczegółowe dane zatwierdzanej operacji. Tokeny zatem nie będą już Państwu potrzebne. Zachęcamy wszystkich Państwa do wymiany tokenów na nowe środki dostępu. W tym celu prosimy o zgłoszenie się z obecnie używanym tokenem do placówki Banku prowadzącej rachunek. Dla tych z Państwa, którym ważność tokenów kończy się z dniem 30.11.2016r. (data ważności tokena podana jest na jego odwrocie) od 1 grudnia 2016r. będziemy wydawać nowe środki dostępu. Aby je otrzymać, należy zgłosić się do placówki Banku prowadzącej rachunek z tokenem, którego Państwo dotychczas używali. Wymiana dotychczas używanych środków dostępu oraz zmiana w zakresie autoryzacji operacji w systemie bankowości internetowej na nowe - nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami.

2016.06.02

Nowy numer telefonu do odblokowania/zablokowania dostępu do bankowości internetowej!!!

Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy czynny 7 dni w tygodniu, całodobowy numer telefonu 42 25 40 248 pod którym można zgłosić dyspozycję zablokowania/odblokowania dostępu.

Podczas rozmowy z konsultantem nastąpi weryfikacja użytkownika oraz konieczne będzie podanie ustalonego hasła obsługi telefonicznej. Hasło obsługi telefonicznej można ustalić za pośrednictwem SBI-DETAL w zakładce: "HASŁA" - "ZMIANA HASŁA TELEFONICZNEGO".

2016.04.28

NIE MA ATAKU NA POLSKIE BANKI

informuje Związek Banków Polskich, szczegóły >>>

2015.12.02

Problemy z obsługą javy w bankowości internetowej CORPO poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox

Na stronie java.com opublikowany został artykuł "Java plug-in does not work in Firefox after installing Java", zachęcamy do zapoznania się.

2015.08.24

Nowe zagrożenia bankowości internetowej

W związku z nowymi rodzajami ataków na użytkowników bankowości internetowej ogłaszanymi m.in. na stronie Związku Banków Polskich (link do strony umieszczony jest na stronie logowania) zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z systemu zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na naszej stronie w zakładce bezpieczeństwo. Zawsze przed podaniem klucza sprawdzaj czy certyfikat został wydany dla bank.cui.pl przez Thawte, a jeżeli widzisz komunikat o błędnym logowaniu po raz drugi, skontaktuj się z bankiem

Aby lepiej chronić swój komputer przed atakami hackerów zastosuj filtrowanie adresów IP tak, by nikt nie uzyskał dostępu do Twojego konta z innego komputera niż Twój oraz dbaj o aktualność programu antywirusowego i bieżące skanowanie komputera pod kątem zagrożeń. Jak ustawić filtrowanie adresów IP opisane jest na naszej stronie internetowej w zakładce bezpieczeństwo Ulotka z zasadmi bezpieczeństwa - jak się dodatkowo zabezpieczyć SBI DETAL oraz Ulotka z zasadmi bezpieczeństwa - jak się dodatkowo zabezpieczyć SBI CORPO. Instrukcja znajduje się również w menu Dokumenty/pliki po zalogowaniu się do bankowości internetowej i wybraniu dowolnego rachunku.

Ostatnio odnotowane rodzaje ataków polegają na podmianie numerów rachunku odbiorcy podczas kopiowania z innej strony, e-maila itp. oraz instalowanie na komputerze skryptu pozwalającego na przeprowadzenia ataku metodą na tzw. poczekalnię. Atak polega na tym, że login i hasło + wskazanie tokena przesyłane są na serwer hackerów. W tym czasie przez ok. minutę lub dłużej wyświetlany jest komunikat "trwa przesyłanie danych", "proszę czekać", "trwa aktualizacja danych", "przerwa techniczna" itp. w tym czasie następuje logowanie hackerów do bankowości internetowej, badanie dostępnych środków i przygotowanie transakcji oszukańczej. Na komputerze nieświadomego klienta skrypt wyświetla komunikat o rzekomych problemach z logowaniem i generuje prośbę o wprowadzenie dodatkowego numeru wygenerowanego przez token. Podając wskazanie tokena klient nieświadomie autoryzuje oszukańczą transakcję. Po tym pojawia się komunikat o pracach modernizacyjnych. Hackerzy po tym blokują dostęp do konta kilkakrotnie wprowadzając błędne dane logowania

2015.04.21

Bankowość internetowa Corpo w Google Chrome

W kwietniu 2015r w przeglądarce Google Chrome wyłączono możliwość obsługi oprogramowania java wykorzystywanego podczas podpisywania dyspozycji w BI Corpo. Szczegóły opisuje dokument Jak korzystać z oprogramowania Java w połączeniu z przeglądarką Google Chrome?

2013.11.28

Ostrzeżenie Komisji Nadzoru Finansowego

KNF Ostrzega przed dopuszczaniem pośredników do rachunku bankowego w płatnościach internetowych.

Czytaj więcej >>

Na skróty


Kursy średnie NBP
2018-12-14
EUR 4,3021 +0,20%
GBP 4,7940 +0,32%
USD 3,8095 +0,94%
CHF 3,8202 +0,44%
WIBID
2018-12-13
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR
2018-12-13
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior